Date:08 maart, 2015

ABN-AMRO WTT

In de jaarlijkse conferentiezaal behorende bij het ABN-AMRO Word Tennis Tournament hebben we dit jaar een 5 camera registratie mogen faciliteren.

3 bemande camera’s werden gebruikt om de spreker op het ronde podium vast te leggen. Daarnaast waren er nog 2 onbemande camera’s hoog opgehangen voor de totaal en speciaal shots.

We hebben dit project mogen doen in opdracht van Avex.